Bu web sayfasını kullanmadan önce lütfen bu şartları dikkatlice okuyun. Bu web sayfasını kullanarak bu şartları (“şartları”), bu siteyi kullanımınızla ilgili olduğu şekilde, kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ticari olarak CLC Leisure (“CLC”) olarak faaliyet gösteren CLC Resort Management Limited of 33 North Quay, Douglas, Man Adası, Britanya Adaları, bu şartları güncelleyerek revize edebilir. Bu şartları kabul etmiyorsanız bu web sayfasını kullanmamalısınız.

Web sayfasını kullanarak:

CLC, bu web sayfasında bulunan malzemeleri sadece şahsi ve ticari olmayan kullanım için görmenize izin veriyor. Bu web sayfasında bulunan malzemeleri hiçbir şekilde değiştiremezsiniz, kopyalayamaz, umuma açık gösteremez, işleyemez, dağıtamaz ya da malzemeleri herhangi bir umumi ya da ticari amaçla kullanamazsınız. Bu web sayfasında bulunan malzemeler telif hakkı ile korunmaktadır ve bu web sayfasının herhangi bir malzemesinin yetkisiz kullanımı telif hakkını, ticari marka ve diğer yasaların ihlali anlamına gelir. Bu web sayfası CLC tarafından İspanya ve Birleşik Krallık ofislerinden yönetilmektedir. CLC içeriklerin yasak ya da kanunsuz olduğu bölgeler e ulaşım ve İspanya ile BK dışında kullanım için bu web sayfasındaki malzemelerin uygun ya da müsait olması ile ilgili sunum yapmamaktadır. Bu web sayfasının malzemelerini ya da kopyasını ya da uyarlamasını eğer bir yasa ya da yönetmeliğin ihlali anlamına gelecekse kullanmayın, ihraç etmeyin ya da yeniden ihraç etmeyin.

Bu web sayfasına erişim:

CLC’nin sistemlerini, sahip olduğu teknolojiyi ve bunun için elinde bulundurduğu tüm verilerin bütünlüğünü korumak zorundadır. ClC, herhangi bir sebeple ve herhangi bir kullanıcının bu Web sayfasına erişimi herhangi bir zamanda kısıtlama ya da yasaklama hakkını kendi, kesin ve özgür takdir hakkı ile saklı tutar ve özellikle bu web sayfanın kullanımında istismar örneği ya da alışılmamış ya da uygunsuz kullanım sergileyen veya bu şartları ihlal eden kullanıcıların erişimini kısıtlayabilir ya da yasaklayabilir. Bu şartların herhangi birini ihlal ederseniz, bu web sayfasını kullanım izniniz, uyarma gerekliliği olmadan anında sona erer.

Bu web sayfasında görünen ticari markaları, hizmet markalarını ya da telif hakkı bulunan malzemeleri web sayfanızda kullanamazsınız, sahibinin, markanın ya da telif hakkın yazılı izni olmadan tüm karakter ve logolar buna dahildir ama bunlarla sınırlı değildir. Bu web sayfasında bulunan ve CLC’den önceden yazılı onay olmadan herhangi bir içeriği ya da malzemeyi kendi ya da başkasının web sayfasıyla birleştiremez ya da tesis edemezsiniz.

Özel ürün şartları & koşulları:

Bu web sayfası, sizi başka farklı sayfalara yönlendiren bir geçit olabilir. Bu web sayfasını kullanarak rezervasyon yaptığınız tüm tatil, konaklama ya da diğer hizmetler, konaklama sahibi, sağlayıcı, kulüp ya da duruma göre CLC olmayabilir, hangi acente rezervasyon acentesi olarak faaliyet gösteriyorsa ve sizin aranızda gerçekleştirilmiş yasal bir sözleşme özelliğini taşır. Rezervasyon yapmak ya da bu web sayfası vasıtasıyla tesis ya da hizmet kullanmanız için, bu genel şartlara ilave olarak ilgili hizmet sağlayıcının ya da kulübün kullanım ya da rezervasyon şartlarını ve koşullarını kabul etmenizin gerekli görülebileceğine dikkat edin. Belirli bağlantılı ya da ilgili web sayfaları, bu web sayfalarında sunulan özel ürün ve hizmetler ile ilgili kendi şart ve koşulları olacaktır. Bazı ürün ya da hizmetler sizin ülkenizde mevcut olmayabilir. Kapsamlı bilgi ve/veya kısıtlamaları bu web sayfanın ilgili bölümünde ya da özel hizmet, tesis ya da tanıtım ile ilgili web sayfasında bulabilirsiniz.

Konaklama:

CLC’nin bu web sayfasında tanıtılan her bir konaklama sahibinin acentesi (“sahip”) olarak faaliyet göstermekte olduğunu ve sadece rezervasyon hizmeti ile bilgi sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir acente olarak, sahibin sağladığı konaklama ya da sahip tarafından bir rezervasyon aktivitesinin yanlış işlenmesi ile ilgili kendisinin sorumluluk kabul etmediğini dikkate alın.

Bağlantılar:

Bu web sayfasında başka web sayfalarının bağlantıları (“Link”) bulunabilir. “Linkler” sizin rahatınız bilginiz ve bazı durumlarda sadece işlem yararına sağlanmaktadır ve bu bağlamda siz bunlara kendi sorumluluğunuz altında erişirsiniz. Tüm linklerin ve link olan sayfaların içeriği CLC’nin kontrolü dahilinde değildir ve CLC bunlardan sorumlu değildir ve link olan sayfaların ya da linklerin sahipleri ile CLC ortak olsun ya da olmasın, bu tür içerikleri doğrulamamaktadır. Bu sayfalar ile hiper bağlantı ya da reklam, sponsorluk ya da onaylama belirten ya da ima eden, kendinizin ya da CLC’nin ve/veya ortaklarının herhangi bir diğer web sayfasına herhangi bir link kuramazsınız.

Değişiklikler ve güncellemeler:

ClC, istediği zaman bu şartları modifiye etme, değiştirme ya da başka şekilde güncelleme hakkını kendi, kesin ve özgür takdir hakkı ile saklı tutar.
Bu tür küçük değişiklikler, düzeltmeler ya da güncellemeler yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girmektedir. CLC bu tür değişiklik, düzeltme ya da güncellemelerin uyarısını yayınladıktan sonra bu web sayfasını kullanarak revize şartları kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Kısıtlamalar ve Feragatname:

Bu web sayfasından sunulan malzemeler ve bilgiler görüldüğü gibi herhangi bir türde garanti belgesi olmaksızın sunulmuştur; ticari elverişlilik, fikri mülkiyet haklarının özel amaç için elverişlilik ya da ihlal garantileri dahil. CLC bu web sayfasında bulunan malzeme ve bilgilerin bütünlüğünü, kesinliğini ya da güncelliğini garanti etmemektedir. CLC istediği zamanda ve haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu web sayfasında yayınlanan bilgiler ülkenizde bulunmayan ürün, program ya da hizmete işaret edebilir.

Hiçbir durumda CLC, iş ortakları, tedarikçileri ya da bu web sayfasında adı geçen üçüncü şahıslar, kullanımdan, kullanamamaktan ya da bu web sayfasının kullanımından, bu web sayfasına linki olan web sayfalarından, ya da diğer web sayfalarında malzeme ya da bilgi içeren web sayfalarından doğan her türlü zarardan (kayıp kar, kayıp veri ya da ticari bilgilerden doğan zararlar sınırlama olmadan dahil) sorumlu değildir; ister bunlar garanti, sözleşme, haksızlık ya da başka bir hukuki kuram altında olsun ve bu tür zararların ihtimaline dair bilgilendirilmiş olsun ya da olmasın.

Bunlar sizin müşteri olarak sahip olduğunuz yasal haklarınızı etkilemez.

Muhtelif

Gizlilik politikası:

CLC sizin verdiğiniz kişisel bilgileri sadece, siz bu web sitesini Gizlilik Politikasına (linki bu Web Sayfasında bulunuyor) uygun olarak kullandığınız takdirde kullanacaktır.

Bilgi:

CLC, bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, düzeltmek ve veri tabanımızı mevcut olan bilgiler dahilinde güncellemek için sürekli çalışmalar yapmaktadır. CLC’nin sahip olduğu bilgilerin doğru olmadığını düşünürseniz eğer, CLC uyarıldığı anda ve gerçekleştirmek için yeterli bir zaman dahilinde bilgilendirilmiş olduğumuz herhangi bir yanlışlığı düzeltmek için her türlü adımı atacaktır.

Tavsiye:

Temin edilen bilgilerin, yatırım, yasal ya da vergi tavsiyesi teşkil etme amacı yoktur ve muhtemel müşter ya da alıcılar, kendi özel durumları ile ilgili kendi profesyonel danışmanlarına danışmalıdır. CLC, iş ortaklığında olduğu şirketler dahil, lisanslı bir yatırım danışmanlığı değildir ve tüm bilgiler sadece yatırımcı olarak kendi tecrübelerinden elde edilmiştir ve sadece genel bilgi olarak sunulmaktadır.

Para birimi:

Yabancı ürün ya da hizmetlerin maliyetleri döviz dalgalanmalarına konu olabilir. Döviz kurların temeli değişik resmi kaynaklardır ve sadece yönlendirici olarak kullanılmalıdır. Kurlar doğru olarak teyit edilmemektedir ve güncel kurların farklılık göstermesi mümkündür. Döviz kurları her gün güncellenmemektedir. Bu uygulama ile temin edilen bilgilerin doğru olduğuna inanılır, ancak CLC, ve iş ortakları şirketler, bu tür bir doğruluğu garanti etmez.

Üçüncü şahıs hakları:

Bu şartlar CLC’nin, iş ortağı şirketlerin, müdürlerin ve çalışanlarının menfaati içindir. Bu bireylerinin her birinin ve teşekküllerin bu şartları kendi adına doğrudan size karşı savunma ve icra etme hakları vardır.

Bölünebilir:

Bu şartların hükümlerinden herhangi biri yasal değilse ya da herhangi bir sebepten dolayı uygulanamaz ise, bu durumda bu hüküm bu şartlar için bölünebilir sayılacaktır.

Ortaklık olmaması, v.s.:

Web sayfamızın kullanımın neticesinde oluşan bu sözleşmenin sonucu olarak, sizin CLC ile aranızda, ortak girişim, işbirliği, çalışma ya da acentecilik ilişkisinin olmadığını kabul ediyorsunuz.

Tüm sözleşme:

Bu şartların hükümleri ve burada referans alınan her bir yükümlülük, siz ve CLC arasında var olan tüm sözleşmeyi temsil etmektedir ve yerine geçen her türlü evvelki öneri, sözleşme ya da anlaşma (sözlü yada yazılı) bu noktada dahil edilmemektedir.

Hukuk ve Yetki Alanı:

İşbu sözleşme, İngiltere’nin yasaları dahilinde yorumlanacaktır ve yürütülecektir. Böylece siz bu web sayfasının kullanımından doğan ya da doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda İngiltere mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmiş oluyorsunuz. Bu web sayfasına Birleşik Krallık dışından erişmeyi seçen herkes, eğer ve nispeten yerel hukuk uygulanabilir ise, yerel hukuka icap etmekle sorumludur. BK ve AB ihracat hüküm ve yönetmeliklerinin ihlal edilmesi söz konusu olur ise bu web sayfanın içerdiği malzemeleri ya da içerikleri kullanamaz ya da ihraç edemezsiniz.